PATRONAT

PATRONAT

El Patronat és l’òrgan de govern de la Fundació MACBA i la seva principal tasca consisteix a vetllar pel compliment dels objectius fundacionals. Actualment està format per trenta-nou membres, tots amb una reconeguda trajectòria en el sector empresarial del nostre país.

El Patronat, que es reuneix amb periodicitat trimestral, designa una Comissió Executiva que coordina i supervisa de manera regular el pla d’actuació anual, cosa que agilitza la gestió de la Fundació.

Presidenta d'Honor
S.M. La Reina Doña Sofía

Presidenta
Ainhoa Grandes Massa

Vicepresident primer
Alfonso Líbano Daurella

Vicepresidenta segona
Lola Mitjans de Vilarasau

Tresorer
Pedro de Esteban

Secretari
Oscar Calderón de Oya

Vocals
Manuel Alorda Escalona
Plácido Arango Arias
Núria Basi More
Joan-Jordi Bergós
Elena Calderón de Oya
Artur Carulla Font
J. Francisco de Conrado i Villalonga
Diputació de Barcelona
Isidre Fainé i Casas
Josep Ferrer i Sala
Santiago Fisas i Ayxelá

Joan Gaspart i Solves
Javier Godó, Conde de Godó
Liliana Godia Guardiola
Dinath de Grandi de Grijalbo
José Mª Juncadella Salisachs
Hans Meinke
Casimir Molins i Ribot
Ramon Negra Valls
Marian Puig i Guasch
Victoria Quintana Trias
Maria Reig Moles
Alfonso Rodés Vilá
Josep Suñol Soler
Marta Uriach Torelló
Mercedes Vilá Recolons
Juan Ybarra Mendaro
Victoria Ybarra, Baronesa de Güell